İGU İçin Mevzuat


Kanun No
Kanun Adı
Resmi Gazete Tarihi

Link
4857
İş Kanunu
10/06/2003

5510
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
16/06/2006

6331
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
30/06/2012

Dayanak
Yönetmelik Adı
Resmi Gazete Tarihi

Link
6331/21
ILO 155
Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
05/02/2013

6331/6-8-30
3146/2-12
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
29/12/2012

6331/22-30
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
18/01/2013

6331/30
3146/2-12
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
20/07/2013

6331/3-30
3146/2-12
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
29/12/2012

6331/7
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
24/12/2013

6331/16-17-18-30
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15/05/2013

6331/17-30
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
13/07/2013

6331/10-30
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
29/12/2012

6331/11-12-30
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
18/06/2013

6331/30
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
23/08/2013

6331/25-30
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
30/03/2013

6331-2872-644-5902
96/82/EC
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
31/12/2013


6331/30
89/654/EEC
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
10/02/2004*

6331/30-31
3146/2-12
2009/104/EC
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
25/04/2013

6331/30
92/58/EEC
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
23/12/2003*

6331/30
89/656/EEC
89/686/EEC
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
11/02/2004*


6331/30
2003/10/EC
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
23/12/2003*

6331/30
2002/44/EC
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
23/12/2003*

6331/30
Tozla Mücadele Yönetmeliği
14/09/1990*

6331/30
3146/12
83/477/EEC
91/382/EEC
2003/18/EC
2009/148/EC
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
25/01/2013

6331/30
1998/24/EC
 1991/322/EEC
2000/39/EC
2006/15/EC
2009/161/EU
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
26/12/2003*

6331/30
3146/12
2000/54/EC
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
10/06/2004*

6331/30
90/269/EEC
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
11/02/2004*

6331/30
3146/12
90/270/EEC
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
23/12/2003

6331/30
2004/37/EC
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
26/12/2003*

6331/30
92/57/EEC
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği   Yönetmeliği
23/12/2003*

6331/30
92/104/EEC
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
21/02/2004*

6331/30
1999/92/EC
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
26/12/2003*


4857/76
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
07/04/2004

4857/73
6331/30
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
09/08/2004*

6331/30
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat  veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
15/04/2004*

6331/30
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
14/07/2004*


7126/Ek9
3152/33
180/30A
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
19/12/2007

4703/4
2006/42/EC
Makina Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT
05/06/2002*

4703/4
89/686/EEC
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
09/02/2004*

Dayanak
Tebliğ Adı
Resmi Gazete Tarihi

Link
6331/9
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
26/12/2012

6331/20
3146/2-34
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
29/08/2013


* İle belirtilen tarihli yönetmelikler yürürlülükten kalkmıştır.