12 Ağustos 2014 Salı

Destek Elemanı Görev Tanımı Örneği

1.   ORGANİZASYONDAKİ ÜNVANI : Destek Elemanı

2.   BAĞLI BİRİMLER : Bağlantılı olarak çalışılması gereken tüm birimler.

3. NİTELİKLERİ : En  az ortaokul veya dengi okul mezunu olmak. Destek elemanı; Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi ifade eder.

4. OLMADIĞINDA VEKALET EDECEK OLAN BİRİM/UNVAN: Vekalet listesinde açıklanmıştır.

5.  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
5.1 Destek elemanı işveren tarafından atanır.
5.2 Destek elemanı iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir.
5.3 Destek elemanına İlk Yardım Eğitimi aldırılır ve bu eğitim üç yılda bir güncelletilir.
5.4 Meydana gelebilecek yangın vb. durumlar için önemli noktalarda yangın söndürme tüplerinin daima kullanıma hazır olarak ve kolay ulaşılabilecek noktalarda bulundurulmasını sağlamak.
5.5 Olası küçük yangınlarda ilk müdahaleyi yaparak, söndürmek.
5.6 Acil Durumlara Hazırlık Talimatının işyerinin görünür yerlerde asılı olmasını sağlamak.
5.7 Acil durum tatbikatlarında Acil Durumlara Hazırlık Talimatına uygun hareket etmek.
5.8 Deprem, sel ve su baskını, parlama ve patlama, sabotaj, terör ve savaş, kimyasal dökülmesi, diğer çevre kazaları vb. acil durumlarda Acil Durumlara Hazırlık Talimatına uygun olarak ilk müdahaleyi yapmak.
5.9 Görevini yürütmesi nedeniyle, destek elemanının hakları kısıtlanamaz.
5.10 Destek elemanı görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
5.11 Çalışmalarını Kuruluşun politikaları ve hedefleri doğrultusunda yürütmekle yükümlüdür.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder