9 Mayıs 2020 Cumartesi

AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken Corona Virüs Önlemleri

Makine Mühendisleri Odası Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 11 Mayıs tarihinde bazı bölümleri hariç açılacak olan AVM’lerde alınması gereken önlemler üzerine bir basın açıklaması yaptı.
AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken Corona Virüs Önlemleri linktedir:

27 Nisan 2020 Pazartesi

10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG hizmetlerinin desteklenmesi teşviki

30 Nisan 2020 (son gün) tarihine kadar 10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri Ocak, Şubat ve Mart ayları için İSG destek teşvikine başvurulabilir.

İSG Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşviki İçin Yapılacaklar:
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan az çalışanı olan İşverenler başvurabilir.
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının sonuna kadar başvuru yapılmalıdır.

Destek ödemelerine ilişkin başvurular:
Ocak, Şubat ve Mart ayları için Nisan ayının,
Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Temmuz ayının,
Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Ekim ayının,
Ekim, Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın Ocak ayının sonuna kadar yapılır.

Gereken evraklar; 
Ek 1, 
Ek 2, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Keseceğiniz Fatura (Hitit Vergi Dairesi, 7750409379 Vergi No - Fatura Açık Kesilecek, Kaşe Üstte Olacak), örnek fatura verilmiştir, miktar yerine 30 gün SGK'sı olan kaç çalışan var ise o rakam yazılmalıdır. 
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

Evrakların kaşe ve imzaları tamamlanacak, hazırlanan evraklar ilgili SGK Müdürlüğünüze teslim edelecek.

Brüt asgari ücret 2.943 x % 1,6 = 47,08+KDV (30 Gün SGK primi yatırılan bir çalışan için alınacak aylık rakamdır.)
Sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4’ü, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,6’sı işverene ödenmektedir. 
Brüt asgari ücret rakamları değiştikçe destek rakamı değişir.

Ek 1 - https://drive.google.com/open?id=1MgDYWdjPwQaHfyHbpGqWP5bse1wwsgz3
Ek 2 - https://drive.google.com/open?id=1BUC_tNXZ5N6M_JbNfuFQ_mG8N3F8abEE
Örnek Fatura (Fatura 30 Gün SGK primi yatırılan çalışan sayınıza göre kesilecek) - https://drive.google.com/open?id=1OzydwHLEjjdI7cnBmNjwfbmuf-yBnYr8
Örnek Ekler - https://drive.google.com/open?id=1yAmvYnJZRKKc6hZ2s0vzkkruHMqW_Y2P

19 Nisan 2020 Pazar

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2020

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
“MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.”
Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200416-1.htm

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2020

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
“MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle işyeri hekimliği eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle diğer sağlık personeli eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.”
Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200416-2.htm

14 Nisan 2020 Salı

Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili bazı sorular?

Risk grupları kimlerdir?
Sağlık çalışanları en yüksek risk grubundaki çalışanlardır. 
Hastalıktan en çok etkilenen kişiler ise;
60 yaş üstü olanlar,
Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar: kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yolu hastalığı, kanser gibi.

Nasıl bulaşır?
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

Yakalanmamak için nelere dikkat etmeli?
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Sosyal mesafe korunmalıdır.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, MÜMKÜNSE KALABALIK YERLERE GİRİLMEMELİ, EĞER GİRMEK ZORUNDA KALINIYORSA AĞIZ VE BURUN KAPATILMALI, TIBBİ MASKE KULLANILMALIDIR.
Detaylı bilgi için; https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

Sık kullanılan ve sürekli el değen yerlerin temizliği nasıl olmalı?
%10’luk Çamaşır suyu ile dezenfeksiyonun sağlanması yeterlidir. Farklı temizlik kimyasallarını sağlığınız için birbirine karıştırmayın.

Çevremdeki işyerleri nasıl önlem aldılar?
Marketlerde maske ve tek kullanımlık eldiven kullanılmaktadır. Kasa öncesi müşteri bekleme noktaları işaretlenmiştir. Bazı eczane ve lokantalarda siparişler müşterilere kapıdan teslim edilmektedir, içeri girişe izin veren işyerleri kasa öncesi sosyal mesafeyi koruyacak engel yerleştirmiştir. PTT ve Bankalara müşteriler maskeli ve teker teker alınmaktadır… bütün bu önlemler hepimizin sağlığı içindir.

Corona Danışma Hattı Alo 184’dür.
Sağlık Bakanlığı Psikososyal Destek Hat Bilgileri
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/destek-hat-bilgileri

Koronavirüs vakaları nerelerde var?
Sağlık Bakanlığının 7 Nisanda paylaştığı haritalar kullanılarak oluşturulan harita için; https://geomatic.org/koronavirus/

Koronavirüs hakkında araştırma süreçleri devam etmektedir, pandeminin durumuna göre kararlar alınmaktadır. Seyre uygun olarak hükümetimiz tarafından alınacak kararlar takip edilerek, uygulanmalıdır.