17 Eylül 2020 Perşembe

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü COVID-19 Web Sitesi

İşyerlerinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan web sitesi;

https://ailevecalisma.gov.tr/covid19

29 Temmuz 2020 Çarşamba

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için dördüncü erteleme

 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7252 sayılı Kanun ile;

"MADDE 10 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir."

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam zorunluluğu 31.12.2023'e ertelendi. Aynı madde ile çok tehlikeli sınıfta, 31.12.2023 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları görevlendirilebilmekte ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilmektedir.


9 Mayıs 2020 Cumartesi

AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken Corona Virüs Önlemleri

Makine Mühendisleri Odası Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 11 Mayıs tarihinde bazı bölümleri hariç açılacak olan AVM’lerde alınması gereken önlemler üzerine bir basın açıklaması yaptı.
AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken Corona Virüs Önlemleri linktedir:

27 Nisan 2020 Pazartesi

10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG hizmetlerinin desteklenmesi teşviki

30 Nisan 2020 (son gün) tarihine kadar 10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri Ocak, Şubat ve Mart ayları için İSG destek teşvikine başvurulabilir.

İSG Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşviki İçin Yapılacaklar:
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan az çalışanı olan İşverenler başvurabilir.
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının sonuna kadar başvuru yapılmalıdır.

Destek ödemelerine ilişkin başvurular:
Ocak, Şubat ve Mart ayları için Nisan ayının,
Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Temmuz ayının,
Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Ekim ayının,
Ekim, Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın Ocak ayının sonuna kadar yapılır.

Gereken evraklar; 
Ek 1, 
Ek 2, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Keseceğiniz Fatura (Hitit Vergi Dairesi, 7750409379 Vergi No - Fatura Açık Kesilecek, Kaşe Üstte Olacak), örnek fatura verilmiştir, miktar yerine 30 gün SGK'sı olan kaç çalışan var ise o rakam yazılmalıdır. 
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

Evrakların kaşe ve imzaları tamamlanacak, hazırlanan evraklar ilgili SGK Müdürlüğünüze teslim edelecek.

Brüt asgari ücret 2.943 x % 1,6 = 47,08+KDV (30 Gün SGK primi yatırılan bir çalışan için alınacak aylık rakamdır.)
Sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4’ü, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,6’sı işverene ödenmektedir. 
Brüt asgari ücret rakamları değiştikçe destek rakamı değişir.

Ek 1 - https://drive.google.com/open?id=1MgDYWdjPwQaHfyHbpGqWP5bse1wwsgz3
Ek 2 - https://drive.google.com/open?id=1BUC_tNXZ5N6M_JbNfuFQ_mG8N3F8abEE
Örnek Fatura (Fatura 30 Gün SGK primi yatırılan çalışan sayınıza göre kesilecek) - https://drive.google.com/open?id=1OzydwHLEjjdI7cnBmNjwfbmuf-yBnYr8
Örnek Ekler - https://drive.google.com/open?id=1yAmvYnJZRKKc6hZ2s0vzkkruHMqW_Y2P

19 Nisan 2020 Pazar

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2020

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
“MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.”
Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200416-1.htm