1 Haziran 2023 Perşembe

Acil Durum Tahliye Planı neleri içermeli?

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre Tahliye Planı;

Aşağıdaki unsurları içermeli ve işyerini veya işyerinin bölümlerini göstermelidir:


1)

Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

2)

İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

3)

Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı kroki.

4)

Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

5)

Acil durumlarla ilgili ulusal ve yerel kurum ve kuruluşların acil durum irtibat numaraları.

6)

İşyerlerinde kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran bölümler.

7)

Elektrik ve gaz akışının kesim noktaları, vanaları.


Örnek Acil Durum Tahliye Planı

Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır?

Acil Durum Planı hazırlamak için, bu konuyla ilgili yönetmelik olan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Acil Durum Planı hazırlama rehberini kullanabilirsiniz.

Yönetmelik ve Rehber detaylı bilgiler içeriyor. Ana başlıklarla yapılacaklara değinelim.

1- İşyeri için acil durumları tespit etmek, örneğin;

  • Yangın,
  • Patlama,
  • Sabotaj,
  • Doğal Afet (deprem, sel, fırtına, heyelan, göçük vb.),
  • KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler),
  • Gıda Zehirlenmesi,
  • Salgın Hastalık,
  • İş Kazası vb.

2- Çevredeki işyerleri ve faaliyet konuları dikkate alınarak oluşturabilecek tehlikeler göz önüne alınacak.

3- Her bir acil durum için önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin belirlenmeli,

4- Acil durum olması durumunda müdahale yönteminin belirlenmeli,

5- Her bir acil durum için tahliye yöntemi belirlenmeli. Toplanma yeri belirlenmeli. Her acil durum için toplanma yeri aynı olmayabilir. Hangi durumlarda sığınak kullanılacağı da mutlaka belirtilmeli.

6- Tahliye planı oluşturulmalı.

7- Acil durum ekipleri belirlenmeli.

Oluşturulan planın etkinliği için eğitim yapılmalı, tatbikat yapılmalı. Acil durum planı gerekli durumlarda iyileştirilmeli, güncellenmeli.


İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Ek-1’de acil durum planı hazırlanırken kullanılabilecek örnek form verilmiştir:


İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Linki:
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Ekleri Linki:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi
https://www.csgb.gov.tr/media/88211/acil-durum-plani-hazirlama-rehberi-2022.pdf

30 Mayıs 2023 Salı

İlave İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları Neler Olabilir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları, "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"'te Ek 1'de tanımlanmıştır. 

İlave iş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları neler olabilir?

1- Çalışanın talimatlara uymaması, kişisel koruyucu donanımlarını doğru kullanmaması ve bakımını yapmaması durumunda işverence uygulanabilecek yaptırımlar,

2- EKED (Etiketle Kilitle Emniyete al Dene) / LOTO (Lock Out Tag Out) / LOTOTO (Lock Out Tag Out Try Out) bilgilendirme,

3- ATEX yönetmelikleri, exproof, çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması,

4- Çalışma izin prosedürleri / iş izin sistemi,

5- Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili Uluslararası Sözleşmeler (ADR, RID, ADN, IMDG, IATA),

6- İş ekipmanlarının bakımı ve periyodik kontrolü kavramları, ilgili standart ve yönetmelikler,

7- IP (Ingress Protection Rating) koruma sınıfları,

8- Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipmanlar nasıl seçilmeli ve alınacak güvenlik tedbirleri neler olmalı,

9- Yüksek risk grubunda bulunan ekipmanlara ait yönetmelikler, CE uygunluk işareti, AT uygunluk beyanı.

10- Topraklama sistemlerine (TN, TT, IT) göre kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı), gövde koruma topraklaması seçimi,

11- AFAD ikaz ve alarm işaretleri.

Eklemek istediğiniz konuları yorumlara belirtebilirsiniz? Sizce başka neler olmalı?