7 Temmuz 2017 Cuma

Çalışma İzin Prosedürü / İş İzin Sistemi

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinin 9. İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri maddesine göre;
"4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek." İş Güvenliği Uzmanının görevleri arasındadır.

İş İzin Sistemi: İşyerindeki potansiyel olarak tehlikeli olan rutin ve/veya rutin olmayan faaliyetlerin güvenli olarak yapılması için oluşturulan prosedürdür (yöntemdir).

1- İş İznine Tabi Faaliyetlerin Tanımlanması;
Her iş yerinin kendine özgü riskleri vardır. Bir işyeri için çok tehlikeli olabilen bir faaliyet, bir başka işyeri için tehlike oluşturmayabilir. Bu nedenle her işyerinde iş iznine tabi faaliyetlerin tanımlanması gereklidir.
Genel bir bakış ile iş iznine tabi olabilecek faaliyetlere tanımlama yapacak olursak;
-Yüksekte yapılacak çalışmalar,
-Kapalı alanda yapılacak çalışmalar,
-Sınırlı hacimlere erişim,
-Kazı işleri,
-Sıcak çalışma (açık alev kullanımı, kaynak faaliyeti, alevlenebilir yerlerde kıvılcım veya ısı çıkaran ekipmanlarla çalışma vb.)
-Patlayıcı kullanımı,
-Patlayıcı ortamlarda yapılan işler,
-Basınçlı kaplarla yapılan işler,
-Basınçlı ortamda yapılan işler,
-Tehlikeli maddelerle veya kimyasallarla yapılan işler,
-Elektrik bakım işleri,
-Mekanik bakım işleri.
Bu işlere işyerinde yapılacak işlere göre, daha farklı işlerde dahil edilebilir.

2- İş İznine Tabi Faaliyetlerin Tanımlanması Planlanması;
İşyerinde yapılacak faaliyet iş iznine tabi ise ya da iş iznine tabi olduğu kararlaştırılırsa;
-Yapılacak işin tanımlanması,
-Yapılacak mahalin kontrolü ve tanımlanması,
-Tehlikelerin tanımlanması,
-Alınması gereken güvenlik önlemlerinin belirlenmesi,
-Kullanıcak koruyucu ekipmanların belirlenmesi,
-Çalışanlara sözlü ve yazılı bilgi verilmesi,
-Sorumlulukların belirlenmesi.

3-İş İznine Tabi Faaliyetin Gerçekleştirilmesi;
İş iznine tabi faaliyetler için işyerinin koşullarına göre uygun formlar hazırlanır. Faaliyetin gerçekleştirilmesinde adımlar:
-Ön inceleme ve hazırlık,
-İş izin formunun tebliği,
-Sistemin durudurulması gerekiyorsa durdurulması,
-İşin gerçekleştirilmesi, gerekirse bu esnada gözlemlenmesi,
-İşin doğruluğunun kontrolü,
-İş izin formunun kapatılması.
-Gerekiyorsa (sistem durdurulmuşsa) yeniden devreye alma.


Örnek iş izin formu linktedir: 

Özel tehlikelere özel önem verilmesi için, spesifik faaliyetlere farklı iş izin formları hazırlanmalıdır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder