22 Mayıs 2018 Salı

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Değişiklik, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin; 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla,  işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilecek olmasına yönelik düzenlemeleri içermektedir.

Bilindiği üzere;
4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç, Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi 31.12.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180521-1.htm

Değişiklikleri işlenmiş hali:
Linki: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder