Yayınlar

 İGU İçin Bilgiler

İSG Hizmeti Almayan İş Yerleri Mercek Altında – 28.09.2022

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Çalışma İzin Prosedürü / İş İzin Sistemi

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Önemli Tarihler

01/01/2016 tarihinden itibaren süreler 

Alt Sınıfta Uzman Görevlendirilebilme Süreleri Uzatıldı

Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Sıkça Sorulan Sorular

 

Ehil Olmak

Yetki, Sorumluluk, Denetim

Asrın Felaketi 6 Şubat 2023 Depremleri

Yaptığınız İşin Değeri Olmalı…

İşletme Körlüğü

Çocuklukta Bize Bu Konuları Öğretseler İyi Olmaz mıydı?

 

Temel Hukuk

Hukuk Kuralları

 

 

İSG Tarihi

Hammurabi Kanunları 

İş Sağlığı Tarihindeki Önemli Kişiler

Ülkemizde İSG’nin Gelişimi

Umumi Hıfzıssıha Kanunu (173-180. md.)

 

 

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

89/391/EEC Çerçeve Direktif ve 6331

     

                                                

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki Değişiklikler - 11/09/2014

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki Değişiklikler - 23/04/2015

6331 Sayılı Kanun'da Yürürlülük

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik - 09/07/2018 tarihli

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için dördüncü erteleme

2019 Yılı İdari Para Cezaları

2020 Yılı İdari Para Cezaları

2021 Yılı İdari Para Cezaları

2022 Yılı İdari Para Cezaları

2023 Yılı İdari Para Cezaları

İşverenin Genel Yükümlülüğü

6331'e Göre Çalışanların Yükümlülükleri

Çalışanların Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

Çalışanların Kişisel Sağlık Dosyaları 15 yıl Saklanmalı

6331 sayılı Kanunda İş Kazası Tanımı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre Sağlık Gözetimi ve Çalışanların Eğitimi

Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Tehlike Sınıfı Nedir?

Nace Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik - 04/02/2014

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik - 19/02/2015

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik – 27/02/2017

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – 31/01/2018

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – 12/03/2019

Tehlike Sınıfının Bildirimi ve Süreler

Çalışan Temsilcisi Nedir?

Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri

Çalışan Temsilcisi Seçimi İçin İlan Örneği

Çalışan Temsilcisi Görev Tanımı Örneği

Destek Elemanı Nedir?

Destek Elemanı Görev Tanımı Örneği

                                               

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi

 

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği Yayınlandı

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği

SEVESO / Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA)

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

19 Nisan 2019 tarihli Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Yetkilendirilmiş OSGB ve TSM'ler

İSGB ve OSGB’lerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İşyeri Hekimlerinin Görevleri

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmesi

Diğer Sağlık Personeli Yetkilendirmesi

Yıllık Değerlendirme Raporu

Mesleki Sorumluluk Sigortası İstisnaları

İSG Hizmetlerinin Desteklenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

İSG-KATİP’de Sözleşme

İSG Katip Sözleşme Onayı

İSG-KATİP'e KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) ekleme

İSG-KATİP Uygulamasında Yapılması Gerekenler Hakkında Duyuru – 31.10.2022

İSG-KATİP yazılımı yenileniyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 18/12/2014

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 15/02/2016

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 30/06/2016

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 24/05/2018

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2020

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 06/07/2021

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 18/12/2014

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - 30/04/2015

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 07/03/2016

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2020

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 06/07/2021

İSG Hizmetleri, İGU İYH DSP Yönetmeliklerinde Değişiklik – 28/02/2020

10'dan Az Çalışanı Bulunan Az Tehlikeli İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri

Az Tehlikeli Sektörde ve Ondan Az Çalışanı Bulunan, İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG hizmetlerinin desteklenmesi teşviki

Çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerine teşvik

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Eğitim Kurumlarının Vize İşlemleri

OSGB'lerin İSG-KATİP İşlemleri İle İlgili Önemli Duyurular

Az Tehlikeli Sektörde ve Ondan Az Çalışanı Bulunan İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşyerlerinde Yetkili İlkyardımcı Bulundurulması

İSG Kapsamında İlkyardımcı Bulundurulması

Yıllık İSG Planı Örneği

İSG Profesyonellerinden İş Kanununa Aykırı Şekilde Fazla Çalışma Yapanlar Hakkında Önemli Duyuru

 

 

Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık

İSG Eğitimlerinin Süresi ve Yenilenme Periyodu

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi

Eğiticilerin Eğitimi Belgesi Nedir?

Çalışan İSG Eğitim Konuları

İlave İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları Neler Olabilir?

Mesleki Eğitim

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınıfları

Yetişkin Eğitimi

Mesleki Yeterlilik İle İlgili Kanun Değişiklikleri - 23/04/2015

Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

40 Meslek İçin Belgesiz Çalışma Süresi 31 Aralık 2016’ya Kadar Uzatıldı

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kapsamındaki Meslekler

Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler – 26/09/2017

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Olan 81 Meslek Nedir?

2018 Yılı Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler (2019/1)

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/2)

Mesleki Yeterlilik Kurumu - Belge Zorunluluğu Kapsamındaki Meslekler

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MYK Belge Zorunluluğu Olan Mesleklerde, MYK Belgesi Yerine Geçebilen Belge ve Diplomalar Nelerdir?

 

İş Kanunu

İş Kanunu'nda Değişiklik - 11/09/2014

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri

Ara Dinlenmesi

Alt İşveren 

Alt Yüklenici (Kamu İhale Kanunu’na Göre) 

Deneme Süresi Önemlidir

Yıllık Ücretli İzin

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 

Fesih Bildirim Süreleri

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

 

 

Özel Politika Gerektiren Gruplar

Çocuk ve Genç İşçiler

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

 

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongreleri

Uluslararası Kuruluşlar

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Politika Belgesi (2006-2008)

Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Politika Belgesi (2009-2013)

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

Avrupa Direktifleri EEC, EC ve EU

NEBOSH Sertifikası

 

 

Yönetim Sistemleri

TS EN ISO 9001:2008 Kapsam ve Maddeler

TS 18001:2008 Kapsam ve Maddeler

TS 18001'e Göre ISG Tanımı

TS 18001:2008 Tanımlar

TS 18001 YGG Girdi ve Çıktıları

PUKÖ Metodolojisi

ISO 9001 Revizyonu; ISO 9001:2015

ISO 9001 Revizyonu Yayınlandı

ISO 9001:2015'de Temel Maddeler

TS EN ISO 14001'de Yönetimin Gözden Geçirmesi

ISO 13485:2016 Revizyonu Yayınlandı

 

 

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

İSGGM Risk Değerlendirme Rehberleri

İSGİP Rehberleri

Risk Değerlendirme Giriş

Risk Değerlendirmesi Ekibi Kimlerden Oluşur?

İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Tanımlar

Sağlık Tesislerinde Risk Analizi Örnekleri

Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

Risk Değerlendirmesindeki Önemli Tanımlar

 

 

Fiziksel

Ses

Gürültü

Mekanik Titreşim Standartları

Rezonans

Atık Pil ve Akümülatörleri Çöpe Atmayınız...

Kulak Koruyucu Kullan

Basınçlı Havadaki Riskler

 

 

Kimyasal

MSDS - Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

TS EN 1089-3 Taşınabilir Gaz Tüpleri Renk Kodlaması

TS EN ISO 7225 Gaz Tüpleri Uyarı Etiketleri

İnsan Bünyesine Etkisine Göre Gaz Sınıfları

TS EN 1968 Gaz Tüpleri Muayene Aralıkları

Tozla Mücadele

Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ

Güvenlik Bilgi Formları (SDS - MSDS)

Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)’nin Yürürlükten Kaldırılması

 

 

Biyolojik

Biyolojik Etkenler

İşyerlerinde KORONAVİRÜSTEN (COVID-19) Korunma Tedbirleri Hakkında

Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili bazı sorular?

 

AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken Corona Virüs Önlemleri

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü COVID-19 Web Sitesi

Kanserojen Maddelerin Gruplandırılması

 

 

Psikososyal

Stres

İş Stresi

A Tipi ve B Tipi Kişilik Yapısı

 

 

Ekranlı Araçlar

Ekranlı Araçlar

 

 

Ürün Güvenliği

Güvensiz Ürünü Şikayet Edin

CE Uygunluk İşareti

CE Uygunluk Belgesi Yoktur

Onaylanmış Kuruluşlar

Uygunluk Değerlendirme Modülleri

AT Uygunluk Beyanı nedir?

AT Tip İnceleme Belgesi

AT Tasarım İnceleme Belgesi

Teknik Dosya İçeriği

Makinaların Piyasaya Arzı 

 

 

ATEX

Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması

ATEX (94/9/AT) I. Grup Teçhizat Kategorisine Uyum İle İlgili Karar

Patlayıcı Madde Deposu

 

 

Radyasyon

İyonlaştırıcı ve İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon

İyonlaştırıcı Radyasyonun Giriciliği

Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği

 

 

İş Ekipmanları

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Bildiriminin Ertelenmesi - 2014

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Bildiriminin Ertelenmesi - 2016

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 23/07/2016

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Bildiriminde Düzenleme

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Bildirimi Konulu Duyuru

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt Ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 18.02.2022

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolünde Hangi Ekipmanlar Yer Almalı?

 

Elektrik

Elektrikli Ekipmanlarda IP Testi

ATEX(94/9/AT) ve Explosion Proof (Ex-proof)

Statik Elektriği Önlemek İçin Kullanılan Yöntemler

IEC 61439 AG Panoları

Elektrik Panosu Sinyal Lambaları 

Topraklama Hangi Periyotlarda Kontrol Edilir?

Elektronik Balastlar Stroboskopik Etkiye Neden Olmaz

Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Ulusal E.S.E. (Aktif) Paratoner Standardı TS 13709

İletim Hatları ve Elektromanyetik Alan

Elektrik Panosu Levha Örneği

SF6 (Sülfür Hekzaflorür) Gazı Riskleri

Günlük Hayattaki Elektromanyetik Alan Kaynakları

Kaçak Akım Rölesi

Elektrikte Güvenliğin Sağlanması Enerjisiz Çalışma Konulu Makale

Elektrik Hatalarından Nasıl Korunuruz?

 

 

Basınçlı Kaplar

Basit Basınçlı Kaplar Nedir?

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Değişti

 

 

Kaldırma ve İletme Ekipmanları

Bazı Kaldırma Kuralları 

ILO 167'ye Göre Kaldırma Aletleri ve Düzenekleri

Kaldırma ve/veya İletme Araçlarının Periyodik Kontrolü

Kaldırma ve/veya İletme Araçlarının Periyodik Kontrolü

İnşaat Asansörleri

Asansör Mevzuatı Nedir?

Asansörde Dikkat Edilecek Hususlar

Asansör Sektörü ve Ehil Firma

Asansörlerin Piyasaya Arzı

Asansörlerde Garanti ve Satış Sonrası Hizmetleri

Çalışma Ortamında Güvende miyim?

Asansörde Çalışma Alanları

Asansör Standartları Tarihçesi

Bina Sorumlusunun Asansör İle İlgili Görevi Nedir?

Asansör Periyodik Kontrol Etiketleri

Asansörlerde Braille Alfabesi

Neden asansör butonlarında Braille alfabesi kullanılır?

Asansörlerde Kaçak Akım Rölesi_1

Asansörlerde Kaçak Akım Rölesi_2

Asansörlerde Kaçak Akım Rölesi

Asansörlerde Koruyucular ve Koruma Donanımları 

Asansörlerde Kabin Üstü Korkuluk

Asansörde Kuyu Üst ve Alt Boşluğu Sığınma Alanları

Asansörlerde Seviyeleme Mecburi Midir?

Makine Dairesiz Asansörün (MRL) Dezavantajları

Tavsiye Edilen Asansör Hızları

Acil Durum Asansörü Kat Kapılarında Yangına Dayanıklılık Sınıfı

MeslekiYeterlilikte Asansör ile İlgili Ulusal Yeterlilikler

Yeni Asansör Mevzuatları

EN 81-20/50 Standartlarına Uygunluk Belgeleri

Asansör Teknik Komitesinin Görevleri

Eski Asansör Mevzuatlarımız

Asansörlerin Yıllık Kontrolleri İle İlgili Kanun Değişiklikleri - 23/04/2015

Asansör firmaları için tehlike sınıfı nedir?

Muayene Kuruluşları için tehlike sınıfı nedir?

Yeni Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Yayınlandı

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ

Asansörün Periyodik Kontrolü (Eski Adıyla Yıllık Kontrolü)

Asansör Bakımlarınızı TSE Hizmet Yeterlilik Belgeli Firmalara Yaptırmalısınız

Asansör İle İlgili Güncel Mevzuatlar

Asansör Periyodik Kontrol Etiketleri

Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde Asansör

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde Asansör

Mevcut Asansörlerin İyileştirilmesi

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) - 29/06/2016

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Sgm: 2017/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6 Nisan 2019 tarihli Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

 

 

Maden İşleri

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik - 24/09/2014

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - 10/03/2015

ILO 176 Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

ILO 176 Milletlerarası Sözleşme Olarak Resmi Gazete de Yayınlandı

Maden Kanunu'nda Değişiklik - 18/02/2015

Maden İşyerlerinde Güvenlik Tatbikatı Periyodu

Yetkilendirilmiş tüzel kişi (YTK)

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre Yönergeler

Maden İşyerlerinde Sığınma Odaları

Maden Yönetmeliği Yayınlandı – 21/09/2017

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik – 18/11/2017

Mermer Ocakları İçin Örnek İSG Sunumu

Maden İşyerleri İSG Levha Örneği

 

 

Yapı İşleri

Yapı İşleri Nelerdir?

Yapı İşlerinde Bazı Tanımlar

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü

Sağlık ve Güvenlik Planı

Yapı İşine İlişkin Bildirim

Şantiye Şefleri İş Güvenliği Uzmanı Olmalı mı? 

Yapı İşlerinde İskeleler

Dış Cephe İş İskeleleri Tebliği 

Yapı İşlerinde Korkuluklar

İskeleler

ILO 167 Milletlerarası Sözleşme olarak Resmi Gazete de Yayınlandı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 01/01/2019

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğde Değişiklik

 

İş Hijyeni

Hijyen Eğitimi

 

İşyerlerinde Acil Durumlar

Acil Durum Planı neden hazırlanır?

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Akaryakıt İstasyonları Tehlikeli Madde Dökülmesi / Kaçağı İçin Acil Durum Planı

Acil Durum Tahliye Planı neleri içermeli?

Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır?

 

 

Yangın

Yangın Sınıfları

Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler

Elektrik Nasıl Yangına Neden Olur?

 

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Bina Tehlike Sınıflandırması

Kaçış Yolu Sayısı ve Genişliği

Kaçış Yolu Kapıları

Yangın kompartımanları

Acil Durum Ekipleri

Acil Durum Asansörü (İtfaiye Asansörü)

Yangın ve Deprem Anında Asansörler

112 Acil Çağrı Merkezi

Yakıt Depoları

Taşınabilir Söndürme Cihazları

Basınçlandırma

OSHA'ya göre Yangın Tüpleri

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4825)

 

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

Yasaklayıcı İşaretler

Uyarı İşaretleri

Emredici İşaretler

El İşaretleri

Sağlık ve Güvenlik İşaretlerinden Yanıcı İşareti 

 

Kişisel Koruyucular

Kişisel Koruyucu Donanım Listesi

Kişisel Koruyucu Donanım Kategorileri

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

Hastanelerde Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)

 

1 Mayıs 2019 tarihli Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

 

Çalışan KKD kullanmıyorsa, KKD'sini korumuyorsa İşveren ne yapmalı?

 

 

İş Kazaları

Domino Teorisi

Çoklu Nedensellik Teorisi

Heinrich'in Kaza Piramidi Teorisi

İş Kazası İstatistiklerinden

İş Kazası Durumunda Açılabilecek Davalar

Çalışan Sirkülasyonu ile İş Kazaları İlişkisi

 

 

Örnek Dokümanlar

Bakım ve Onarım Çalışmaları İçin Örnek Talimat

 

 

Haberler

Sahte İş Güvenliği Uzmanları Haberi

İMO IV. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Sonuç Bildirgesinden

İş Güvenliği Uzmanı Tanımı Anayasa Mahkemesi'nde

Asansör Kazası Ayda 4-5 Kişiyi Ölüme Götürüyor

Asansörler Türkiye Gündeminde

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonucuna Göre En Fazla Ürün Güvensizliği Asansörlerde...

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Paketi Açıklandı

Asansör Firmalarına Mühendis Zorunluluğu

Mevcut Asansörlerin İyileştirilmesi (SNEL)'ne Yönelik Düzenlemeler Yolda...

Sefa Targıt’dan Asansör Güvenliği Önerileri

Kaliteli Üretim Yapan Yerli Asansör Markaları

14. Uluslararası Asansör Fuarı

Asansör Bakımı Yetkili Firmaya Yaptırılmalı...

İSG-KATİP Sisteminde Değişiklikler

İSG-KATİP İşlemleri İle İlgili Duyurular

İSG-KATİP Üzerinde Sözleşmeler Artık Dakika Olarak Hesaplanacak

 

 

Eski Tüzükler

Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Yürürlükten Kalktı

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Yürürlülükten Kalktı

 

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder