27 Mayıs 2015 Çarşamba

21 Aralık 2013 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı İptal Edilen Sorular

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2014/680 esas, 2015/243 sayılı kararı ile  21.12.2013 tarihinde yapılan (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında sorulan sorulardan A kitapçığındaki 40, 54, 57, 59 ve 84 nolu sorular ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 15, 81, 84,  86 ve 61 nolu sorular iptal edilmiştir.

40. Psikososyal riskler sağlığı doğrudan (fiziksel) ya da stres aracılığı ile dolaylı (davranışsal,akıl sağlığı vb.) olarak etkileyebilirler.
Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risklerin dolaylı etkilerinden birisidir?
A) Kalp krizi
B) Mide hazımsızlığı
C) Eklem ağrıları
D) Yorgunluk

54. İnşaatta her gün el matkabı kullanılarak yürütülen bir faaliyet ile ilgili mekanik ölçümler yapıldığında sekiz saatlik bir çalışma süresi için 3,5 m/s2 değerine ulaşıldıysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Günlük maruziyet sınır değeri aşılmıştır.
B) Günlük maruziyet eylem değeri aşılmıştır.
C) Günlük maruziyet eylem değeri aşılmamıştır.
D) Mevzuata göre işveren maruziyeti sınır değerin altına indirmek üzere gerekli olan mühendislik önlem ve tedbirlerini derhal almalıdır.

57. “Birbirleriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğerinin üzerine dağılarak küçük damlalar meydana getirir. Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini, kaplar, yanmayı durdurup yayılmasını önler.” şeklinde tanımlanan yangın söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emülsiyon
B) Yanıcı maddeyi dağıtma
C) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
D) Ara boşluğu meydana getirme

59. Aşağıda verilenlerden hangisi karbondioksit (CO2) söndürme cihazında kullanılan karbondioksitin dezavantajlarından değildir?
A) -78 oC’de çıkan CO2’ ye temas soğuk yangınlarına sebep olur.
B) Kritik sıcaklığı (31 oC) nedeniyle sıcak ortamlarda tüp basıncı artar.
C) Elektrik cihazlarına zarar veren atık bırakır.
D) Yüksek yoğunluktaki CO2 boğucudur.

84. Yer altı maden işletmelerinde, grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangilerini taşımalıdır?
A) Karbon monoksit maskesi
B) Gaz ve toz filtreleri
C) Toz maskesi
D) Toz bezi

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder