4 Eylül 2015 Cuma

18 Ağustos 2013 C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı İptal Edilen Sorular

Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2014/1398 esas, 2015/1098,  2013/1441 esas,  2015/1099 ile  2014/1262, 2015/1097 esas ve sayılı kararları  ile 18.08.2013 tarihinde yapılan (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında sorulan sorulardan B kitapçığındaki 25, 39, 49, 70 ve 42 nolu sorular ile buna karşılık gelen A kitapçığındaki 35, 29, 58, 50 ve 51 nolu sorular iptal edilmiştir.


29. Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni çalışmalarından değildir?
A) Odyometrik inceleme yapmak
B) İşyerinde nem ölçümü yapmak
C) Çalışma ortamından örnek almak 
D) İşyerinden alınan örneğin laboratuvar incelemesini yapmak

35. Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun giriciliği (nüfuz etmesi) yanlıştır?
A) Beta: Bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğurulur. 
B) Alfa: İnce bir kâğıt tabakası veya cildimiz tarafından soğurulur.
C) Gama: Kurşun ve beton gibi malzemelerde soğurulur.
D) Nötron: Plastik ve benzeri malzemelerde soğurulur.

50. Kaynak atölyelerinde kaynak sırasında ortaya çıkan toz, duman, gaz ve buhar gibi hava kirleticilerinin kaynakçının solunum bölgesinden uzaklaştırılması ve izin verilen sınırlara çekilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tavan yüksekliği 5 metreden fazla olmalıdır.
B) Her kaynakçıya en az 284 m3 hava düşmelidir.
C) Kaynakçı mümkün olduğu kadar kapalı alanda çalışmamalıdır.
D) Mutlaka hem genel havalandırma hem de lokal havalandırma olmalıdır.

51. Kesme ve kaynak işlerinde kullanılan gaz tüplerinin kullanılmasında hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Önce oksijen tüpü açılmalıdır.
B) Önce asetilen tüpü açılmalıdır.
C) Asetilen tüp valfleri bir veya bir buçuk turdan fazla açılmamalıdır.
D) Oksijen tüplerine ve cihazlarına yağlı el veya eldivenlerle dokunulmamalıdır.

58. I- Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.
 II- Yük üzerine yalnızca görevli kimseler binmelidir.
III- Hiç bir kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?
A) I, II ve III B) I ve III
C) Yalnız III D) Yalnız I

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder