21 Mart 2021 Pazar

Mesleki Yeterlilik Kurumu - Belge Zorunluluğu Kapsamındaki Meslekler

Mesleki Yeterlilik Kurumunun internet sitesinin; https://www.myk.gov.tr/

sağ kısımda Belge Zorunluluğu Kapsamındaki Meslekler yer almaktadır. 

Linki: https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1

21 Mart 2021 tarihi itibariyle 143 meslekte mesleki yeterlilik zorunluluğu vardır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda Yapılan Bazı Değişikliklere göre;

Ek Madde 1 – (Ek: 4/4/2015-6645/74 md.) (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder