6 Temmuz 2021 Salı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 6 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe  göre;

“MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci ve 14 üncü maddesinin altıncı fıkralarında yer alan “ondan” ibareleri ile geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10’dan” ibaresi “50’den” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün başlığında yer alan “10’DAN” ibaresi “50’DEN” olarak değiştirilmiştir.”

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder