17 Aralık 2023 Pazar

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 31 Aralık 2024’e erteleme

28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7252 sayılı Kanun ile;

"MADDE 10 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir."

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam zorunluluğu 31.12.2023'e ertelenmişti. Aynı madde ile çok tehlikeli sınıfta, 31.12.2023 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları görevlendirilebilmekte ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilmektedir.

“Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmi Gazetede yayınlandığında;

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlük tarihi 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2024'e ertelenecek.”


GÜNCELLEME:
28 Aralık 2023 tarihlli Resmi Gazete'de "7491 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında yürürlülüğe girmiştir.
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder