2 Aralık 2013 Pazartesi

İş Stresi

İş Yerindeki Kronik Stres Kaynakları (Balcı,2000)
1. Rollerdeki Belirsizlik
2. Rol Çatışması
3. Kişilerarası Çatışma
4. Sorumluluk
5. Katılım
6. İş Güvenliği
7. Yönetim Tarzı
8. Fiziki Mekan ve Çevre Şartları
9. Yoğun İş Yükü
10. Zaman Yetersizliği
11. Kariyer Engeli
12. Emeklilik
13 Çalışma şekilleri
14. Tekdüze çalışma ve monotonluk
15. Vardiyalı çalışma düzeni.
16. Düşük ücret
17. Mobbing

İş stresine yol açan örgütsel faktörler (Luthans, 1992)
1. Örgüt politikaları;
- Adaletsiz, keyfi performans değerlendirmeleri
- Ücret eşitsizlikleri
- Esnek olmayan kurallar
- Vardiyalı çalışma
- Belirsiz yöntemler
- Sık bölüm değiştirme
- Gerçekçi olmayan iş tanımları
2. Örgüt yapısı;
- Merkeziyetçilik; kararlara katılıma izin verilmemesi
- Sınırlı yükselme olanakları
- Resmiyet derecesinin fazlalığı
- Yüksek düzeyde uzmanlaşma
- Bölümler arası karşılıklı bağımlılık
- Personel-yönetici çatışması
3. Örgütün fiziksel şartları;
- Kalabalık ve mahremiyetin yokluğu
- Aşırı gürültü, sıcak, soğuk
- Zehirli kimyasal maddeler ve radyasyon
- Hava kirliliği
- İş kazaları
- Yetersiz aydınlatma
4. Örgütsel süreçler;
- Bozuk iletişim
- Performansla ilgili, hatalı ölçüm ve yetersiz, hatalı geribildirim
- Belirsiz veya çatışan hedefler
- Adaletsiz kontrol sistemi
- Yetersiz bilgi

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder