20 Aralık 2013 Cuma

Risk Konulu Sorular

17. Hata türü ve etkileri analizinde bir sistemin "çok yüksek riskli" olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk öncelik degeri hangi aralıkta olmalıdır?
A) 200 - 1000
B) 500 - 1000
C) 750 - 1000
D) 900 - 1000


21. Bir isletmede hangi tür tehlikelerin sıklıkla ortaya çıktığını ve hangi analiz metodunun uygulanacağını belirleyen metodoloji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ön tehlike analizi
B) Hata agacı analizi
C) Olay agacı analizi
D) Neden/sonuç analizi


22. Risk yönetimi bir organizasyonda aşağıdaki hangi seviyede uygulanır?
A) Stratejik seviyede
B) Operasyonel seviyede
C) Stratejik ve operasyonel seviyede
D) Başlangıç seviyesinde

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder