26 Aralık 2013 Perşembe

Yıllık Değerlendirme Raporu

20/07/2013 tarihli İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği Ek-3'e,

11/10/2013 tarihli değişiklikleri işlenmiş 29/12/2012 tarihli İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği Ek-2'ye göre;

YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU
İşyerinin:
Unvanı:
SGK Sicil No:
Adresi:
Tel ve Faks No:                                                         E-posta:
İşkolu:
(Değişik ibare:RG-31/1/2013-28545)
çalışan sayısı:         Erkek:            Kadın:            Genç:             Çocuk:             Toplam:         

Sıra No.
Yapılan çalışmalar
Tarih
Yapan Kişi ve Unvanı
Tekrar Sayısı
Kullanılan Yöntem
Sonuç ve Yorum
1
Risk değerlendirmesi 

2
Ortam ölçümleri

3
İşe giriş muayeneleri

4
Periyodik muayeneler

5
Radyolojik analizler

6
Biyolojik analizler

7
Toksikolojik analizler

8
Fizyolojik testler

9
Psikolojik testler

10
Eğitim çalışmaları

11
Diğer çalışmalar

Tarih
İş Güvenliği Uzmanı - İmza                            
İşveren - İmza                                      
İşyeri Hekimi - İmza

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder