18 Şubat 2014 Salı

MERSİS Nedir?

27/01/2013 tarihli  Ticaret Sicili Yönetmeliği’ne göre;
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini ifade eder.
- İnternet üzerinden e-imza ile kısa sürede işlem yapılabilmesi.
- İşletmelerin de bir kimlik numarası olması. Şahıs işletmelerinde TC kimlik numarası, tüzel kişilerde ise vergi numarası üzerine giydirilmiş 16 haneli bir numara.
- Tescil işlemlerinde standart iş akışları ve uygulama birliği sağlanacak. Tüm ticaret sicil müdürlükleri aynı uygulamayı yapacak.
- MERSİS, kayıt dışılık ile mücadelenin en önemli projelerinden birisi. Bu proje Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı kapsamında izleniyor.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder