17 Mart 2014 Pazartesi

6331 Sayılı Kanun'da Yürürlülük

30.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun Madde 38 Yürürlülük maddesi’ne göre;

 

"a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer."

6 ve 7 nci maddeler nelerdir?
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
MADDE 7 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 

Yani Kamu Kurum ve Kuruluşlarının da 01 Ocak 2013'ten itibaren İŞYERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ yükümlülüğü başlamıştır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder