3 Mart 2014 Pazartesi

İş Ekipmanları Örnek Sorular

1) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin dayanağı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’un hangi maddeleridir?
a) 15 ve 16
b) 21 ve 22
c) 30 ve 31
d) 40 ve 41

2) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre iş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanlara ne denir?
a) Maruz kişi
b) Operatör
c) Şoför
d) Mühendis

3) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerine ne denir?
a) Periyodik kontrol
b) Bakım
c) Kalibrasyon
d) Ayar

4) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre standartlarda süre belirtilmemişse asansörlerin periyodik kontrol süresi nedir?
a) Azami 1 ay
b) Azami 3 ay
c) Azami 6 ay
d) Azami 1 yıl

5) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre standartlarda süre belirtilmemişse yapı iskelelerinin periyodik kontrol süresi nedir?
a) Azami 1 ay
b) Azami 3 ay
c) Azami 6 ay
d) Azami 1 yıl

6) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre iskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, inşaatlarda kimin gözetimi altında yapılmalıdır?
a) Görevli inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri
b) Belediyenin görevli mühendisi
c) İş güvenliği uzmanı
d) Makine mühendisi, makine teknikeri veya yüksek teknikeri

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder