17 Nisan 2014 Perşembe

Yangın Konulu Sorulara Örnekler

50. Aşağıdakilerden hangisi metal yangınları için kullanılan taşınabilir söndürme cihazları üzerinde kullanılan işaretlerdendir?
A) Sarı yıldız
B) Yeşil daire
C) Siyah kare
D) Mavi kare
23/02/2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

51. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme cihazlarının yanlış yerleştirilmesi ile ilgili bir durumdur?
A) Yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir.
B) Kapalı dolaplarda ve duvar girintilerinde bulundurulmalıdır.
C) Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.
D) Isıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaması gerekir.
23/02/2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

52. B sınıfı, özellikle akaryakıt yangınları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Su sisi (buharı) söndürme amacıyla kullanılabilir.
B) Hızlı yanma şeklinde olur ve patlama tehlikesi vardır.
C) En etkin söndürme yöntemi basınçlı su kullanılmasıdır.
D) Yanma kor şeklinde değil yalnızca alevlenme şeklinde olur.
23/02/2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

54. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre az tehlikeli sınıfta yer alan ve 80 çalışanı bulunan bir işyerinde, arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az kaç çalışan görevlendirilmelidir?

Arama, kurtarma
ve tahliye
Yangınla
mücadele
İlk yardım
A)
2
2
4
B)
3
3
3
C)
2
2
3
D)
3
3
4
23/02/2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

68. Aşağıdaki gaz konsantrasyonlarından hangisinin sürekli izlenmesi, yeraltı kömür ocaklarında, kömür yangının erken tespitine yardımcı olur?
A) Hidrojensülfür
B) Metan
C) Karbondioksit
D) Karbonmonoksit
23/02/2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

48. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre kullanım alanında kumaş ve yer döşemesi imalatı olan işyeri, hangi bina tehlike sınıfına girer?
A) Orta
B) Yüksek
C) Düşük
D) Çok yüksek
23/02/2014 tarihli B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

49. Gazlı otomatik söndürme sistemleri aşağıdaki alanlardan hangisinde en etkin yangın söndürme yöntemidir?
A) Motorin tankları
B) Araba boyahaneleri
C) Bilgi işlem, kontrol merkezleri
D) Yanabilen hafif metal üretimi yapılan işyerleri
23/02/2014 tarihli B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

50. Aşağıdakilerden hangisi benzin, fuel-oil gibi akaryakıt yangınlarında, tatbik edilecek, en uygun söndürme yöntemidir?
A) Soğutma
B) Boğma
C) Püskürtme
D) Kuvvetli üfleme
23/02/2014 tarihli B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder