6 Mayıs 2014 Salı

Elektrik Konulu Sorulara Örnekler 1

43. Onarımı yapılacak elektrik devrelerinin akımı kesilerek şalterler kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Birden fazla işçi aynı elektrik devresinde onarım yaptığında alınması gereken tedbirler açısından, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlgili tüm çalışanlar bilgilendirilmelidir.
B) Her iki çalışanda da tüm kilitlerin anahtarları bulunmalıdır.
C) İlk kilitleme uygulamasını yapan işçi, işini tamamladığında sadece kendi kilit ve etiketini sökebilir.
D) İlk işçi kilitleme yapmış olsa dahi, daha sonra gelen işçinin de tekrar bir kilitleme/etiketleme yapması gerekir.
23/02/2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

41. Elektrik devrelerinde onarım yapılmadan önce alınması gereken önlemler açısından, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Depolanmış elektrik enerjisi boşaltılmalıdır.
B) Gerilim altında olabilecek iletkenler topraklanmalıdır.
C) Akım kesilmeli ve akımı kesen şalterler kilitlenmeli ve etiketlenmelidir.
D) İşçilerin deneyimli ve dikkatli olması durumunda akımı kesen şalterlerin etiketlenmesine gerek yoktur.
23/02/2014 tarihli B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

43. I- Açıktaki iletken bölümde tek bir arıza (birinci arıza) meydana geldiğinde devrenin kesilmesi gerekmez.
II- Birinci arıza en kısa sürede onarılmalıdır.
III- İki arızanın aynı anda meydana gelmesi durumunda, iletken bölümlerle temas eden kişide ortaya çıkabilecek zararlı etkilere karşı önlemler alınmalıdır.
Elektrik tesisatının topraktan yalıtıldığı “IT sistemleri” için yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III
23/02/2014 tarihli B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

Madde 8.i)
Not 3: IT sistemlerinde ilk arızanın ortaya çıkmasında otomatik ayırma genellikle gerekmez.
5) IT sistemleri:
5.1) IT sistemlerinde, tesisat topraktan yalıtılmalı veya toprağa yeterince yüksek bir empedans üzerinden bağlanmalıdır. Bu  bağlantı ya sistemin nötr noktasında veya yapay nötr noktasında yapılabilir. Sonuç olarak tek kutuplu empedans yeterince yüksek ise yapay nötr noktası doğrudan toprağa bağlanabilir. Hiçbir nötr noktası olmaması durumunda bir faz iletkeni, bir empedans üzerinden toprağa bağlanabilir.
Bu durumda açıktaki iletken bölümde veya toprağa karşı tek bir arıza meydana geldiğinde, arıza akımı düşük olur ve Madde 8-a5.3 ’deki koşul sağlanmak kaydı ile zorunlu olarak devrenin kesilmesi gerekmez. Bununla birlikte, iki arızanın aynı anda meydana gelmesi durumunda, aynı anda erişilebilen iletken bölümlerle temas eden kişide ortaya çıkabilecek zararlı patofizyolojik etkilerin riskini önlemek için önlemler alınmalıdır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder