17 Temmuz 2014 Perşembe

112 Acil Çağrı Merkezi

112 Acil Çağrı Merkezi
16 Mayıs 2014 tarihli 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ne göre;
112 acil çağrı merkezi müdürlüğünün görevleri
MADDE 6 – (1) Çağrı merkezi müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İl genelinde; il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, varsa sahil güvenlik bölge veya grup komutanlığı, belediyeler, orman bölge veya işletme müdürlüğü, doğa koruma ve milli parklar bölge veya şube müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü ile valilikçe belirlenen diğer kurumların görev alanına giren acil çağrıları 24 saat sürekli erişim esasına göre karşılamak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak,
b) Acil çağrıları, çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendirmek,
c) Acil yardım hizmeti sunan kurumlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
ç) Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik acil çağrı hizmetleri alanında; hizmetiçi eğitim programlarını yapmak, Bakanlığın izni ile finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların proje çağrılarını takip ederek, hibelere yönelik proje hazırlamak,
d) Acil çağrı hizmetlerine yönelik ilgili kurumların talep ve görüşlerini de alarak yazılım değişikliklerini Genel Müdürlüğe teklif etmek,
e) İlgili kurumların acil yardım hizmeti sunan komuta ve kontrol merkezleri ile telli, telsiz iletişimleri ile yazılımları arasında bağlantı sağlamak,
f) İhtiyaç duyulması halinde acil çağrı karşılama ve yönlendirmelerle ilgili olay yerinde iletişimi ve yönetimi sağlayacak mobil merkezleri kurmak ve işletmek,
g) İlgili kurumlarla birlikte tatbikatlar planlamak ve uygulamak,
ğ) İlgili kurumların görüş ve önerilerini de dikkate alarak çağrı merkezi hizmetlerinin sunumu için gerekli olan her türlü altyapıyı kurmak, işletmek ve kurumların kullanımına sunmak,
h) Çağrı merkezinin fiziki imkânları ölçüsünde ilgili kurumların komuta ve kontrol merkezi ihtiyaçları için çağrı merkezinde ve diğer mahallerde valilik onayına istinaden yer tahsisi yapmak,
ı) Çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek,
i) Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edenleri tespit etmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
j) Valilikçe verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Ülkemizde  Ambulans için 112,  İtfaiye için 110,  Polis için 155,  Jandarma için 156, Orman Yangın İhbarı için 177 numaralı çağrı merkezleri aranmaktadır. Düzenleme ile;

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediyeler, Orman Bölge veya İşletme Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Bölge veya Grup Komutanlığı,Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge  Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Valilikçe belirlenen diğer kurumların görev alanına giren acil çağrılar 112 acil çağrı merkezine gelecektir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder