21 Ağustos 2014 Perşembe

18 Mayıs 2013 C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı İptal Edilen Soru

Ankara 10. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karar ile 18.05.2013 tarihinde yapılan C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında sorulan sorulardan A kitapçığındaki 24 ve 86 nolu sorular ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 43 ve 97 nolu sorular iptal edilmiştir. 

Kaynak: http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=18.05.2013_sinav_duyurusu

24. Gürültü kontrolünde uygulanan “gürültüye maruz kalma süresini azaltmak” ne tür bir risk
kontrolüdür?
A) Gürültünün alıcıda kontrolü
B) Planlama ile gürültü kontrolü
C) Gürültünün kaynağında kontrolü
D) Gürültünün kaynak ile alıcı arasında kontrolü

86. Kişisel koruyucu donanımlarda CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) CE “Avrupa Kalitesi” anlamına gelmektedir.
B) CE işareti, ürünün belgelerine iliştirilmelidir.
C) CE işareti ürünün kaliteli olduğunu göstermek için iliştirilir.
D) CE işareti, boyutları uygun olduğu takdirde ürünü iliştirilmelidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder