8 Eylül 2014 Pazartesi

İnşaat Asansörleri

Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) “inşaat şantiyelerinde kullanılan asansörleri” kapsamaz. İnşaatlarda kullanılan asansörlerin İngilizcesi “Construction Site Hoist” olarak geçmektedir.


Eski Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT)’de inşaat asansörleri kapsam dışı iken, Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ile inşaat asansörleri Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamına dahil olmuştur.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre de;
İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

İş Ekipmanları mevzuatına uygun olarak;
- İmal edilmeli,
- Piyasaya arz edilmeli,
İnşaat asansörleri Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) uygun olarak tasarlanmalıdır.
- Bakımları yapılmalı,
- Periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Ek III Madde 1.4’e göre de;
Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise is ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

İş Ekipmanları için mevzuatına uygun olarak;
- Çalışanlara kullanma talimatı sağlanmalıdır.
- Çalışanlara eğitim sağlanmalıdır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder