5 Ağustos 2014 Salı

Garanti Belgelerini Bakanlık Onaylamayacak

28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 56 ncı maddesi uyarınca, Garanti Belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır.

Garanti Belgesi Düzenlenmesi Gereken Mallar
Garanti Belgesi Yönetmelik eki listede yer alan malları üreten veya ithal eden firmalar; içeriği 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikle belirlenen, garanti belgesi (örnek garanti belgesi) düzenlemek zorundadırlar.

Asansörler bu Yönetmelik'te yer almamaktadır. Ancak asansörlerin Garanti hükümleri; Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği'nde geçer. 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldığı için Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği'nin Ek Madde 3 - 2 maddesi geçersiz kalmıştır.

Bakınız: Asansörlerde Garanti ve Satış Sonrası Hizmetleri

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder