25 Mayıs 2015 Pazartesi

Muayene Kuruluşları için tehlike sınıfı nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nin Ek-1’nde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilen, Muayene Kuruluşları için tehlike sınıfları şu şekildedir.

71.2
Teknik test ve analiz faaliyetleri

71.20
Teknik test ve analiz faaliyetleri

71.20.05
Kara yolu taşıma araçlarının teknik muayene faaliyetleri (otomobil, motosiklet, otobüs, pikap, kamyon ve diğer kara yolu araçlarının periyodik teknik muayene hizmetleri)
Tehlikeli
71.20.07
Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)
Tehlikeli
71.20.08
Su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz faaliyetleri
Tehlikeli
71.20.09
Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri)
Tehlikeli
71.20.10
Ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetleri (tüketim malları, motorlu kara taşıtları, uçaklar, ilaçlar vb.)
Az Tehlikeli
71.20.11
Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dahil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri)
Tehlikeli
71.20.12
Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test ve analiz faaliyetleri)
Tehlikeli
71.20.13
Polis laboratuvarlarının analiz faaliyetleri
Tehlikeli
71.20.90
Diğer teknik test ve analiz faaliyetleri (makine parça ve yapıların kusurlarını belirlemek için radyografik, manyetik ve ultrasonik testleri, sanatsal çalışmaların doğruluğunun kanıtlanması, kaynakların radyolojik muayenesi ve diğerleri)
Çok Tehlikeli

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder