2 Mayıs 2015 Cumartesi

Tehlike Sınıfı Nedir?

30.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre;
Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu, ifade eder.

İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nin Ek-1’nde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir.
19.02.2015 tarihli değişiklikleri işlenmiş 29.03.2013 tarih ve 28602 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  şekli ile İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi:
Bu listede NACE Rev 2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre işin tehlike sınıfı belirtilmiştir.

Tehlike sınıfları: Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak üç sınıfa ayrılmıştır.

SGK İşyeri Sicil numarası; 1 hane Mahiyet Kodu, 4 hane İşkolu kodu, 4 hane Ünite Kodu, 7 hane İşyeri No, 3 hane İl Kodu, 2 hane İlçe Kodu,  2 hane Kontrol Numarası, 3 hane Aracı Kodu bileşenleri olmak üzere 26 haneden oluşmaktadır.
İşyeri sigorta sicil numarasının 2-3-4 ve 5. hanelerinde bulunan rakamlar işyerinin İşkolu kodunu ifade ediyor. İşkolu kodu numarası NACE Rev 2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre tespit edilen numaradır. Buradan işyerinin tehlike sınıfı tespit edilir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder