4 Ağustos 2015 Salı

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği Yayınlandı

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği 4 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.
Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan alt seviyeli kuruluşlar hakkında uygulanır.


30.12.2013 tarihli Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik'e göre;
Alt seviyeli kuruluş: Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu ifade eder.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder