28 Eylül 2015 Pazartesi

Ülkemizde İSG’nin Gelişimi

I.Tanzimat öncesi
Lonca  (Orta Sandığı – Teavün Sandığı)

II.Tanzimat  ve Meşrutiyet dönemi
1865 - Dilaver Paşa Nizamnamesi (Havza-i Fahmiye Teamülnamesi) (Kömür madeni işçileri için)
1869 - Maadin (Maden) Nizamnamesi
1871 - Ameleperver Cemiyeti
1895 - Osmanlı Amele Yardımlaşma Cemiyeti

III. Cumhuriyet dönemi
1921 - Ereğli Havza-ı Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunu
1926 - 818 Sayılı Borçlar Kanunu
1930 - Umumi Hıfzıssıha Kanunu (173-180. md.)
1936 - 3008 Sayılı İş Kanunu - Çalışma hayatının ilk önemli Yasası (16 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe girdi)
1967 - 931 Sayılı İş Kanunu
1971 - 1475 Sayılı İş Kanunu
2003 - 4857 Sayılı İş Kanunu
2006 - 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
2012 - 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder