7 Ekim 2015 Çarşamba

Asansörün Periyodik Kontrolü (Eski Adıyla Yıllık Kontrolü)

15/07/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (Sgm: 2015/24)’e göre;
Periyodik kontrol uygulama esasları
MADDE 10-
(1) Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yapılır.
(2) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır.
(3) Asansörlerin periyodik kontrolü, ek-1 veya ek-2’de yer alan kontrol listeleri esas alınarak yapılır.
(4) Periyodik kontrol neticesinde ek-4’de yer alan formata uygun bilgi etiketi asansöre iliştirilir.
(5) Periyodik kontrol neticesinde ek-3’te yer alan formata uygun rapor düzenlenir.
(6) Periyodik kontrol, bina sorumlusunun talebi üzerine veya resen yapılır.
(7) Yönetmelik kapsamında onaylanmış kuruluş yetkisi de bulunan A tipi muayene kuruluşu, asansörün uygunluk değerlendirmesinde görevlendirmiş olduğu personeli, söz konusu asansörün periyodik kontrolünde muayene elemanı olarak görevlendiremez.

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ ekleri:
EK-1 : ELEKTRİK TAHRİKLİ ASANSÖRLER İÇİN PERİYODİK KONTROL LİSTESİ
EK-2 : HİDROLİK TAHRİKLİ ASANSÖRLER İÇİN PERİYODİK KONTROL LİSTESİ
EK-3: ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU
EK-4 : BİLGİ ETİKETİ

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder