1 Şubat 2016 Pazartesi

SEVESO / Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA)

1976 yılındaki Seveso (İtalyanın Seveso (İtalya, 1976) kasabasında gerçekleşen kaza sonucu zehirli kimyasal bulutu yayılmıştır.) kazasının ardından, Avrupa Birliği (AB) , benzer kazaların önlenmesini ve kontrolünü amaçlayan Seveso Direktifini  kabul etti. Tehlikeli maddeler içeren büyük kazaların önlenmesi ve kazaların insan ve çevre üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasını amaçlayan direktif, meydana gelen büyük endüstriyel kazalardan çıkarılan dersler dikkate alınarak çeşitli aralıklarla güncellenmiştir. 

82/501/EEC (Seveso) Direktifi

96/82/EC (Seveso II) Direktifi

2012/18/EC (Seveso III) Direktifi 

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder