30 Kasım 2016 Çarşamba

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Değişti

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB) 03.11.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girdi.
30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olup bu Yönetmelik ile uyumlu olan ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) ve 2009/105/EC sayılı AB direktifi kapsamında yer alan kapların piyasaya arz edilmesini engellemez.
(2) Onaylanmış kuruluşlar tarafından 2009/105/EC sayılı Direktif ile 87/404/AT sayılı Direktif çerçevesinde düzenlenen belgeler bu Yönetmelik kapsamında da geçerli olur.
Linki: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23011&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder