24 Aralık 2016 Cumartesi

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre Yönergeler

24.03.2016 tarihli değişiklikleri işlenmiş 19.09.2013 tarihli Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre Yönergeler;
Patlayıcı maddelere ilişkin yönerge: 
Patlayıcı maddelerin taşınması ve depo edilmesine ilişkin esaslar hususunda, ilgili mevzuat hükümlerinin de göz önünde tutulduğu ve aşağıdaki ayrıntıları kapsayan bir yönerge hazırlanır. Bu Yönergede; 
a) Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar, 
b) Ateşleyiciler ile patlayıcı madde depolarına girmeye yetkili çalışanların listesi, 
c) Patlayıcıları nem, bozulma ve donmaya karşı korumak için alınacak tedbirler, 
ç) Patlayıcı madde tüketim planı, 
d) Tecrit (ayırma) tedbirleri, 
e) Havalandırma, 
f) Patlama ve yangına karşı alınacak tedbirler, 
g) Yangın halinde gaz ve dumanların boşaltılması, 
ğ) Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları, 
ile ilgili hususlar yer alır.

Açık işletmelere ilişkin yönerge:
1.12. Açık işletmelere ilişkin yönerge: Kazıcı ve doldurucu makinaların çalıştırıldığı veya derin lağım deliklerinin uygulandığı işyerlerinde ilgili mevzuat hükümlerinin de göz önünde tutulduğu ve aşağıdaki ayrıntıları kapsayan yönerge hazırlanır. Bu Yönergede; 
a) Kademelere verilecek en çok yükseklik, 
b) Güvenle çalışmaya imkan verecek kademe düzlüğü, genişliği, 
c) Çalışılan yerin özelliğine, jeolojik, tektonik yapısına ve fiziksel özelliğine göre kademelere verilmesi gereken şev derecesi, 
ç) Lağım atılacak yerin özelliğine göre, lağım derinliği, lağım aralıkları ve lağım deliğiyle kademe yüzünün dibi arasındaki uzaklık ve buna göre konulması gereken patlayıcı madde miktarı, 
d) Ateşleme sırasında çalışanların ve makinaların güvenlikleri için alınması gereken tedbirler, 
e) Makinaların çalışma koşulları, manevra yerleri, yükleme, taşıma ve boşaltma işlerinde uygulanacak güvenlik tedbirleri, 
f) Patlayıcı madde doldurma, sıkılama ve ateşleme sırasında alınacak güvenlik tedbirleri, 
g) Çalışma yerlerine görevlilerden başkalarının girmesine karşı tedbirler, 
ğ) Patlayıcı maddelerin depolanması, kullanılacakları yere güvenli biçimde taşınmaları ve kullanılmalarına ilişkin tedbirler, 
gibi hususlar yer alır.

Yer altı işleri için yönerge:
4.7. Ocaklarda kullanılacak mekanik taşıt sistemine, sistemin çalışmasına, özel işaretleşme kurallarına, arabaların yönetimine ve durdurulmasına, arabalara binmesine izin verilen kancacıların uymak zorunda oldukları kurallara, yoldan çıkan ve devrilen arabaların yola konulmasında uygulanacak esaslara, asılacak uyarı levhalarına ilişkin aşağıdaki ayrıntıları kapsayan ve ilgili mevzuat hükümlerinin de göz önünde tutulduğu bir yönerge hazırlanır. Yönerge ve yönergenin öngördüğü uyarı levhaları uygun yerlere asılır ve tüm ocak personeline öğretilir. Çalışanların görebileceği yerlere asılır. Bu Yönergede; 
a) İnsan taşıması sırasında alınacak güvenlik tedbirleri, 
b) Taşıma yapılan yerlerde uyulacak kurallar, görevlendirilen kişiler, 
c) Elle veya mekanik vasıtalarla taşımalar sırasında kullanılacak güzergahlar, 
ç) Bakım ve onarım gibi durumlarda görevlendirilecek kişiler, 
d) Zorunlu hallerde taşıma vasıtalarının hareketlerinin düzenlenmesi, kancalama ve kanca kesilmesi ve durdurulması için gerekli araç ve gereçler, 
e) Nakliyat sırasında uygun kesit, ebat ve eğimde yolun bulunması ile ilgili hususlar, 
f) Hız ile ilgili hususlar, 
g) Freno ve vinçlerle taşıma yapılırken çalışanların yürüyerek iniş çıkışı ile ilgili gerekli güvenlik tedbirleri, 
ğ) Her kafeste veya kafesin her katında taşınabilecek çalışan sayısı ile kafesler ve halatlarla ilgili güvenlik tedbirleri, 
gibi hususlar yer alır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder