27 Ocak 2017 Cuma

Alt Sınıfta Uzman Görevlendirilebilme Süreleri Uzatıldı

27.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 35 inci maddesi;
MADDE 35 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2019” ve “1/1/2018” ibaresi “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu madde ile; (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanlarının (A) sınıfı belgeye sahip uzman yerine görevlendirilebilmesi süresi 1/1/2018 tarihinden 1/1/2020 tarihine, (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanlarının (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı yerine görevlendirilebilmesi süresi de 1/1/2017 tarihinden 1/1/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Maddenin Eski Hali:
"GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (Değişik: 4/4/2015-6645/6 md.) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar
(B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye
sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı
görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır."

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder