28 Mart 2017 Salı

Kaldırma ve/veya İletme Araçlarının Periyodik Kontrolü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin Ek II'deki Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri tablosunun 1. satırında belirtilen standartlar şu şekildedir:
TS 10116; Vinçler (krenler) - Deney ve muayene yöntemleri
TS EN 280+A1; Yükseltilebilen seyyar iş platformları – Tasarım hesapları – Denge kriterleri – Yapım – Güvenlik – Muayene ve deneyler
TS EN 818-6+A1; Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - bölüm 6: Zincir sapanlar - İmalatçı tarafından temin edilecek kullanım ve bakım bilgileri için teknik şartname
TS EN 1495+A2; Kaldırma platformları-Sütunlu çalışma platformları
TS EN 1709; İnsan taşımak için tasarımlanan halatlı hat tesisleri için güvenlik kuralları - İşletmeye alma öncesi muayene, bakım, işletme ile ilgili muayene ve kontroller
TS EN 12079-3; Kıyı ötesi konteynırlar ve kaldırma takımları bölüm 3:Periyodik muayene gözden geçirme ve deney
TS EN 81–3+A1; Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
TS EN 13015+A1; Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar
TS ISO 9386-1; Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları
TS ISO 9386-2; Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tahrikli merdiven tipi asansör 
TS EN 12158-1+A1; Eşyalar için inşaat vinçleri - Bölüm 1: Ulaşılabilir platformlu vinçler
TS EN 12158-2+A1; Eşyalar için inşaat vinçleri - bölüm 2: Erişilemeyen yük taşıma tertibatlı eğimli vinçler
TS EN 12159; İnşaat asansörleri - Personel ve malzeme taşımak için - Düşey kılavuz raylı, kabinli
TS EN 12927-7; İnsan taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisleri için güvenlik kuralları - Halatlar - Bölüm 7: Muayene, tamir ve bakım
TS EN 13157+A1; Vinçler (krenler) - Güvenlik- Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı
TS EN ISO 13534; Petrol ve doğal gaz sanayii - Sondaj ve üretim donanımı - Kaldırma donanımlarının muayene, bakım, tamir ve yenilemesi
TS ISO 789-2; Tarım traktörleri - Deney işlemleri - bölüm 2: Arka üç nokta askı sistemi kaldırma kapasitesi
TS ISO 3056; Kalibre edilmemiş yuvarlak çelik baklalı kaldırma zincir ve zincir sapanları, kullanım ve bakım
TS ISO 4309; Vinçler-Tel halatlar-Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları
TS ISO 7592; Kalibre edilmiş yuvarlak çelik baklalı kaldırma zincirleri-Uygun kullanım ve bakım kılavuzu 
TS ISO 9927-1; Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Genel
TS ISO 11662-1; Gezer vinçler-Vinç performansının deney yoluyla belirlenmesi- Bölüm 1: Devirme yükleri ve yarıçapları
TS ISO 12480-1; Vinçler-Emniyetli kullanım-Bölüm 1:Genel
TS ISO 12482; Vinçler - Vinç tasarım çalışma dönemi için İzleme
FEM 9.751; Power driven series hoist mechanisms, Safety
FEM 9.752; Series hoists mechanisms with adjustable speed electrical power drive systems – Low voltage adjustable frequency AC power drive systems
FEM 9.755; Measure for achieving safe working periods for motorized serial hoist units
FEM 9.756; Hand-operated and power driven hoists for special purposes

Tabloda bu standartlar ile ilgili şu ifade yer almaktadır:
Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder