5 Temmuz 2017 Çarşamba

IMDG Kod Kapsamında Yetkilendirilmiş TMGD

3 Mart 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre;
“IMDG Kod: Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunludur. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi, sınavı, yetkilendirmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri 1/1/2016 tarihinde, 8 inci maddesi 1/1/2018 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

Yönetmeliğe göre; tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin 01.01.2018 tarihinden itibaren IMDG Kod kapsamında yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırmaları gerekmektedir.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder