6 Aralık 2017 Çarşamba

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Sgm: 2017/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Sgm: 2017/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
SGM: 2017/33 Nolu Tebliğin içeriği şu şekildedir:
MADDE 1 – 14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’in geçici 1 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca/kamu iktisadi teşebbüslerince 1/9/2017 tarihine kadar asansörler için TS EN 81-1 +A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gerekliliklerine göre hazırlanan ihale şartnameleri ve bu şartnamelere göre imzalanan sözleşmeler kapsamında piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gereklilikleri aranmaz.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder