6 Mayıs 2018 Pazar

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 4 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
"Yönetmeliğin;
a) 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi yayımı tarihinden dört ay sonra,
b) 20 nci maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinden dört ay sonra,
c) EK-5, EK-6 ve EK-7’si yayımı tarihinden dört ay sonra,
ç) EK-8’i yayımı tarihinden altı ay sonra,
d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer."

Yönetmelik ile Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin Periyodik Kontrol maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
"24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır."

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. 
Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.
Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder