4 Mart 2019 Pazartesi

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik


Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 2 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


Detaylı bilgi için;
Seveso-III-Direktifi (2012/18/EU) tehlikeli maddeleri içeren büyük kazaların önlenmesini amaçlamaktadır. Ancak yine de kazalar meydana gelebileceğinden, bu tür kazaların sonuçlarını sadece insan sağlığı için değil çevre için de sınırlamayı amaçlamaktadır.
Direktif, belirli eşiği aşan miktarlarda tehlikeli maddelerin mevcut olabileceği kurumları (örneğin işleme veya depolama sırasında) kapsar. Direktifin dışında tutulan, benzer düzeyde koruma sağlayan başka yasalara tabi bazı endüstriyel faaliyetlerdir (örneğin nükleer tesisler veya tehlikeli maddelerin taşınması).

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder