24 Nisan 2019 Çarşamba

24 Nisan 2019 tarihli Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

"Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır."

Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190424-3.htm

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder