1 Mayıs 2019 Çarşamba

1 Mayıs 2019 tarihli Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
"Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir."
"Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (89/686/AET) yürürlükten kaldırılmıştır."


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder