22 Kasım 2021 Pazartesi

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4825)

20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4825)" yayınlanmıştır. 

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" ibareleri "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değişmiştir.

Yönetmelik değişikliğinde orman alanlarına yakın yapılara yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik Değişiklik Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-13.pdf

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder