21 Eylül 2022 Çarşamba

Sağlık ve Güvenlik İşaretlerinden Yanıcı İşareti

  92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey Direktifine göre;


( 3 ) In the absence of a specific sign for high temperature.

Yüksek sıcaklık için belirli bir işaret bulunmadığında.


Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre;

Burada "flammable" kelimesinin çevirisi "yanıcı" olarak düzeltilmelidir.

ADR'de de "flammable" kelimesi "yanıcı" olarak kullanılmıştır.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder