Fiziksel Risk Etmenleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Fiziksel Risk Etmenleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

30 Mayıs 2018 Çarşamba

Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği

Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
Yönetmeliğe göre;
"Radyasyondan korunma personeli
MADDE 21 – (1) Radyasyondan korunma personeli nükleer tesisin işletmeye alma, işletme, işletmeden çıkarma ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması aşamalarının tümünde radyasyondan korunmadan sorumludur ve Kuruluş tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görevlendirilir. Kuruluş, tesiste dereceli yaklaşım ilkesi gereğince yeterli sayıda radyasyondan korunma personeli çalıştırır.
(2) Radyasyondan korunma personeli, radyasyondan korunma açısından yetersizlikler olduğunu düşündüğü durumlarda nükleer tesisin çalışmasına izin vermeme ya da tesisi durdurma yetkisine sahiptir. Bu görevler kapsamında radyasyondan korunma personeli nükleer tesiste görevlendirildiği süre içinde tesis yöneticisine karşı sorumludur.
(3) Radyasyondan korunma personeli görevli olduğu süre içinde her an ulaşılabilir olmak ve nükleer tesis sınırları içinde bulunmakla yükümlüdür.
(4) Radyasyondan korunma personeli asgari olarak aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır:
a) 21/10/2005 tarihli ve 25973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma Reaktörlerinde İşletme Organizasyonu, Personel Nitelikleri ve İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen genel sağlık kriterlerine uymak,
b) Araştırma reaktörlerinde temel bilimler, sağlık bilimleri veya ilgili bir mühendislik dalından ön lisans veya iki yıllık meslek yüksekokulu, diğer nükleer tesislerde ise temel bilimler, sağlık bilimleri veya ilgili bir mühendislik dalından lisans diplomasına sahip olmak,
c) Kuruluş tarafından nükleer tesise özel olarak planlanan ve ilgili mevzuatta asgari şartları tanımlanan radyasyondan korunma personeli eğitimlerini başarıyla tamamlamış olmak,
ç) Kurum tarafından eğitim ve deneyimleri değerlendirilerek, nükleer tesislerde radyasyondan korunma personeli olarak çalışmaya uygun bulunmak."

Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180529-17.htm

31 Ekim 2013 Perşembe

İyonlaştırıcı Radyasyonun Giriciliği

Nötronlar da girici özelliği çok fazla olan parçacıklardır. Nötronlar, uzaydan, atmosferde atomların çarpışmasından,  ve nükleer reaktörün içerisindeki bazı atomların parçalanmaları esnasında (fisyon) oluşur. Reaktör içinde nötron radyasyonuna karşı zırhlama amacı ile su ve beton kullanılır.

Alfa parçacıkları derinin ilk tabakası tarafından tutulur. Beta parçacıkları parçacığın enerjisine bağlı olarak insan derisininin 1-2 cm derinliğinde durdurulur. Gama radyasyonları çok giricidir, elden tamamen geçer ve şiddetini azaltmak için kalın beton engeller veya kurşun gereklidir.

• ALFA : İnce bir kağıt tabakası veya cildimiz tarafından soğurulur.
• BETA : İnce bir metal tabakası tarafından soğurulur.
• GAMA : Giricilik özelliği daha fazla olup kurşun ve beton gibi yoğun malzemelerde soğurulur.
• NÖTRON : Parafin, beton, su gibi hidrojence zengin ortamlarda soğurulur.

26 Ekim 2013 Cumartesi

İyonlaştırıcı ve İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon

Radyoaktif Madde

İyonlaştırıcı radyasyon, iyonlaşabilen atomlardan veya iyonlaşabilen moleküllerden elektron koparmak için yeterli enerji taşıyan kuantumlara sahip olan herhangi bir elektromanyetik radyasyon türüdür.
İyonlaştırıcı radyasyonun farklı türlerinin farklı biyolojik etkileri gözlemlenmiştir ve yüksek biyolojik zararlar verebilirler.

İyonlaştırıcı radyasyon örnekleri: X-ışınları, gama ışınları, alfa, beta radyasyonları, kozmik ışınlar, nötronlar. 
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon

İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun farklı türlerinin farklı biyolojik etkileri gözlemlenmiştir.

İyonlaştırıcı olmayan radyasyona örnekler: Ultraviyole ışınlar, kızılötesi ışınlar, radyo dalgaları, mikrodalgalar, görünür ışık.
Elektromanyetik Spektrum

Elektromanyetik ışınlar, yüksek frekanslı ve düşük dalga boylu olmaları halinde iyonize edici özellik gösteriyorlar.