Sınavda Sorulan Yönetmelikler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sınavda Sorulan Yönetmelikler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Kasım 2013 Perşembe

18/08/2013 A Sınıfı İGU Sorulan Yönetmelikler

18/08/2013 tarihli 4. Grup A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında Yönetmelikler ve Soru Sayıları Şu Şekildedir:
8 adet soru - İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
5 adet soru - İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
4 adet soru - İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
2 adet soru - İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
2 adet soru - Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
2 adet soru - Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
2 adet soru - Makina Emniyeti Yönetmeliği
1 adet soru - Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
1 adet soru - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
1 adet soru - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
1 adet soru - Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
1 adet soru - İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
1 adet soru - Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
1 adet soru - Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
1 adet soru - Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
1 adet soru - Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
1 adet soru - Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 19/09/2013 tarihinde yerine geçen Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Yürürlülükten kaldırılan Tüzükler ile ilgili 22 adet soru iptal edilmiştir.