Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23 Ağustos 2023 Çarşamba

Radyasyonla Çalışanların İş Güvenliği

Günümüzde radyasyonla çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alandaki iş güvenliği ve sağlık önemli bir konu haline gelmiştir. Türkiye'de bu amaçla oluşturulan "Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği" ve "Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği", radyasyonla çalışanların iş güvenliğini sağlamada temel yönetmelikler olarak öne çıkmaktadır.

Kapsamlı Yaklaşım ve Önlemler

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, radyasyonun kullanıldığı tıbbi, endüstriyel, araştırma ve diğer alanlarda çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlar. Yönetmelik, radyasyonun kullanımının tüm aşamalarını; kaynak seçimi, maruziyet değerlendirmesi, personel eğitimi, koruyucu önlemler, izleme ve denetimi içerir. Radyasyonun insan sağlığına etkilerini minimuma indirmek amacıyla belirli doz limitleri belirlenir ve radyasyonla çalışanların bilinçli bir şekilde hareket etmeleri teşvik edilir.

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğine göre görevleri gereği radyasyona maruz kalan kişilerin çalışma koşulları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

Çalışma Koşulu A: Yılda 6 mSv'den daha fazla etkin doza veya göz merceği, cilt, el ve ayaklar için yıllık eşdeğer doz sınırlarının 3/10'undan daha fazla doza maruz kalma olasılığı bulunan çalışma koşuludur.

Çalışma Koşulu A durumunda görev yapan kişilerin, kişisel dozimetre kullanması zorunludur.

Çalışma Koşulu B: Çalışma Koşulu A'da verilen değerleri aşmayacak şekilde radyasyon dozuna maruz kalma olasılığı bulunan çalışma koşuludur.

Sağlık Personelinin Korunması

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği, özellikle sağlık sektöründe iyonlaştırıcı radyasyonla çalışan personelin korunmasına odaklanır. Bu yönetmelik, sağlık hizmetlerinde radyasyonla çalışanların radyasyon maruziyetini sınırlamayı amaçlar. Belirli doz limitleri belirlenir ve bu limitlerin aşılmaması için gerekli koruyucu önlemler alınır. Aynı zamanda, personelin radyasyonla çalışma konusunda eğitim alması ve bilinçli olması da sağlanır.

Yönetmeliklerin Uygulamaları ve Faydaları

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ve Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği gibi düzenlemeler, radyasyonla çalışanların iş güvenliği ve genel güvenliğin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu yönetmelikler sayesinde radyasyonla çalışmanın sağlık riskleri minimize edilirken, çalışanların ve genel halkın güvenliği sağlanır. Yönetmeliklerin gereklilikleri doğrultusunda radyasyonla çalışanların eğitimi düzenlenir, maruziyet izlenir, doz limitleri belirlenir ve kişisel koruyucu donanımın kullanımı teşvik edilir. Bu yöntemlerle, radyasyonla çalışmanın faydaları elde edilirken, sağlık ve güvenlik öncelikli olarak korunmuş olur.

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği linki: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5272&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120705-8.htm