22 Ekim 2013 Salı

İSG Eğitimlerinin Süresi ve Yenilenme Periyodu

Eğitim konusunun önemi nedeniyle, ilk bloğumu eğitim üzerine yazmak istedim. Kalite yönetim sistemi belgesi olan kuruluşlar, zaten her yıl bir eğitim planı hazırlayarak uyguluyorlar. Oryantasyon eğitimlerini işe girişlerde veriyorlar.

15/05/2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre dikkat edilmesi gereken konular;
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin süresi ve yenilenme periyodu;
Az Tehlikeli çalışan başına en az 8 saat ve 3 yılda bir,
Tehlikeli çalışan başına en az 12 saat ve 2 yılda bir,
Çok Tehlikeli çalışan başına en az 16 saat ve yılda bir,

İşe ilk giriş, oryantasyon İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde de işyeri yukarıda belirtilen saate uygun İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sağlamalı.

Eğitim sonunda, eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi de yapılmalıdır.

Eğitime katılım ile ilgili belgelerde personelin özlük dosyasında saklanmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,
verilebilmektedir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder