28 Ekim 2013 Pazartesi

TS EN ISO 9001:2008 Kapsam ve Maddeler

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar
Kapsam: Bu Standard aşağıdaki durumlarda, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin karşılaması gerekli şartları kapsar:
a) Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürünü, düzenli olarak sağlama yeteneğini göstermeye ihtiyaç duyduğunda,
b) Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluk güvencesi için gereken prosesler dahil sistemi etkin olarak uygulayarak müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında.
3) “Ürün” terimi, aynı zamanda “hizmet” anlamına da gelebilir.

TS EN ISO 9001:2008 Maddeleri
0
Giriş
0.1
Genel
0.2
Proses Yaklaşımı
0.3
ISO 9004 ile ilişki
0.4
Diğer Yönetim Sistemleriyle Uyumluluk
1
Kapsam
1.1
Genel
1.2
Uygulama
2
Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar
3
Terimler ve Tarifler
4
Kalite Yönetim Sistemi
4.1
Genel Şartlar
4.2
Dokümantasyon Şartları
4.2.1
Genel
4.2.2
Kalite El Kitabı
4.2.3
Dokümanların Kontrolü
4.2.4
Kayıtların Kontrolü
5
Yönetim Sorumluluğu
5.1
Yönetimin Taahhüdü
5.2
Müşteri Odaklılık
5.3
Kalite Politikası
5.4
Planlama
5.4.1
Kalite Hedefleri
5.4.2
Kalite Yönetim Sistemi Planlaması
5.5
Sorumluluk, Yetki Ve İletişim
5.5.1
Sorumluluk Ve Yetki
5.5.2
Yönetim Temsilcisi
5.5.3
İç İletişim
5.6
Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.6.1
Genel
5.6.2
Gözden Geçirme Girdileri
5.6.3
Gözden Geçirme Çıktıları
6
Kaynak Yönetimi
6.1
Kaynakların Sağlanması
6.2
İnsan Kaynakları
6.2.1
Genel Şartlar
6.2.2
Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
6.3
Alt Yapı
6.4
Çalışma Ortamı
7
Ürün Gerçekleştirme
7.1
Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
7.2
Müşteri İle İlişkili Prosesler
7.2.1
Ürüne İlişkin Şartların Belirlenmesi
7.2.2
Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi
7.2.3
Müşteri İle İletişim
7.3
Tasarım Ve Geliştirme
7.3.1
Tasarım Ve Geliştirme Planlaması
7.3.2
Tasarım Ve Geliştirme Girdileri
7.3.3
Tasarım Ve Geliştirme Çıktıları
7.3.4
Tasarım Ve Geliştirme Gözden Geçirilmesi
7.3.5
Tasarım Ve Geliştirme Doğrulanması
7.3.6
Tasarım Ve Geliştirme Geçerli Kılınması
7.3.7
Tasarım Ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü
7.4
Satın Alma
7.4.1
Satın Alma Prosesi
7.4.2
Satın Alma Bilgisi
7.4.3
Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
7.5
Üretim Ve Hizmetin Sunumu
7.5.1
Ürün Ve Hizmet Sunumunun Kontrolü
7.5.2
Ürün Ve Hizmet Sunumu İçin Proseslerin Geçerliliği
7.5.3
Tanımlama Ve İzlenebilirlik
7.5.4
Müşteri Mülkiyeti
7.5.5
Ürün Muhafazası
7.6
İzleme Ve Ölçme Donanımının Kontrolü
8
Ölçme, Analiz Ve İyileştirme
8.1
Genel
8.2
İzleme Ve Ölçme
8.2.1
Müşteri Memnuniyeti
8.2.2
İç Tetkik
8.2.3
Proseslerin İzlenmesi Ve Ölçülmesi
8.2.4
Ürünün İzlenmesi Ve Ölçülmesi
8.3
Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
8.4
Veri Analizi
8.5
İyileştirme
8.5.1
Sürekli İyileştirme
8.5.2
Düzeltici Faaliyet
8.5.3
Önleyici Faaliyet

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder