28 Ekim 2013 Pazartesi

TS 18001:2008 Kapsam ve Maddeler

TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri - Şartlar
Kapsam: Bu İSG standardı, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesini ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar.

TS 18001:2008 Maddeleri
0
Giriş
1
Kapsam
2
Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar
3
Terimler ve Tarifler
4
ISG Yönetim Sistemi Şartları
4.1
Genel Şartlar
4.2
ISG Politikası
4.3
Planlama
4.3.1
Tehlike tanımlanması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi
4.3.2
Yasal ve diğer şartlar
4.3.3
Hedefler ve programlar
4.4
Uygulama ve işletme
4.4.1
Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki
4.4.2
Yeterlilik, bilinç ve yeterlilik
4.4.3
İletişim, katılım ve danışma
4.4.3.1
İletişim
4.4.3.2
Katılım ve Danışma
4.4.4
Dokümantasyon
4.4.5
Doküman kontrolü
4.4.6
İşletme kontrolü
4.4.7
Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler
4.5
Kontrol
4.5.1
Performans ölçümü ve izleme
4.5.2
Uygunluğun değerlendirilmesi
4.5.3
Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler
4.5.3.1
Olayların araştırılması
4.5.3.2
Uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyet
4.5.4
Kayıtların kontrolü
4.5.5
İç tetkik
4.6
Yönetimin gözden geçirmesi

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder