1 Kasım 2013 Cuma

Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Politika Belgesi (2009-2013)

Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Hedefleri (2009-2013)
1. İSG Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve ilgili mevzuat çalışmalarının tamamlanması,
2. Yeni mevzuatın uygulanmasını sağlamak amacıyla ilgili tarafların ve kamuoyunun   bilgilendirilmesi ve tanıtım   faaliyetlerinin  Konsey  üyesi  kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmesi,
3. Yüz bin işçide iş kazası oranının %20 azaltılması,
4. Beklenen ancak tespit edilememiş meslek hastalığı vaka sayısı tespitinin %500 artırılması,
5. Sunulan İSG laboratuvar hizmetlerinin ulaştığı çalışan sayısının %20 artırılması,
6. Ulusal Konsey üyesi kurum ve kuruluşların yürüttükleri İSG proje, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin %20 artırılması,
7. Çalışmaların yıllık değerlendirilmesi.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder