1 Kasım 2013 Cuma

Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Politika Belgesi (2006-2008)

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliğinde Öncelik ve Hedefler (2006 – 2008)
I) Politik Hedefler:
1. AB normlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun çıkarılması,
2. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin bütün çalışanları kapsaması,
3. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin bütün işyerlerine yaygınlaştırılması
4. İş sağlığı ve güvenliği hizmet birimlerinin etkin hale getirilmesi,
II) Uygulama Hedefleri:
1. İş kazaları sayısının % 20 azaltılması,
2. Ülkemizdeki meslek hastalıkları tanı sistemlerinin geliştirilmesi,
3. Ülkemizde kamu eliyle yürütülen İSG teknik destek hizmetlerinin %20 artırılması

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder