6 Ocak 2014 Pazartesi

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi

30.12.2013 tarihli Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik mevcut, bulundurulması muhtemel, endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşması beklenen tehlikeli maddeleri Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda bulunduran alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanır.
Bölüm 1’de amonyum nitrat, potasyum nitrat, arsenik pentaoksit, arsenik vb. adlandırılmış maddeler listesi,
Bölüm 2’de çok toksik, toksik, oksitleyici, patlayıcı, alevlenir,.kolay alevlenir, çok kolay alevlenir, çevre için tehlikeli vb. adlandırılmamış madde ve müstahzar kategorileri yer almaktadır.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğe göre;
Büyük kaza önleme politika belgesi: 
MADDE 10 – (1) Alt seviyeli kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-3’te belirtilen bilgileri içerecek şekilde bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki formatı ve formattaki bilgileri dikkate alarak kazaların önlenmesi ile ilgili politikasını belirten büyük kaza önleme politika belgesini hazırlar veya hazırlatır. İşletmeci bu belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemine yükler, aslını ise kuruluşta muhafaza eder.

2014 Yılına göre İdari Para Cezaları;
26/1-m
Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.
56.018.-TL
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.
89.629.-TL
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.
89.629.-TL
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.
89.629.-TL

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder